Διοίκηση
Το Εργαστήριο διευθύνεται από Διευθυντή, μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τομέα Εγκληματολογίας, στη βαθμίδα του Καθηγητή με επιστημονική εμπειρία στον τομέα δραστηριοποίησης του Εργαστηρίου.


Διευθύντρια

Καθ. Χριστίνα Ζαραφωνίτου CV

ο Διευθυντής του Εργαστηρίου σε περιπτώσεις αδυναμίας άσκησης των αρμοδιοτήτων του αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Διευθυντή, μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τομέα Εγκληματολογίας.


Αναπληρωτής Καθηγητής

Καθ. Γρηγόρης Λάζος CV


Υπεύθυνη Γραμματειακής υποστήριξης

Ντορίνα Ηλιοπούλου, Msc Criminoly, Criminal justice & Social Research CV

ΕΑστΕ

Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Γραφείο Ε7 νεόκτιστου κτιρίου
Τηλ. 210 920 1795

Email: easte@panteion.gr 


Search