Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και η Ελληνική Εταιρεία Εγκληματολογίας, συνήψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας, την 22/10/2019, με σκοπό την εγκαθίδρυση συνεργασίας στους τομείς με κοινό ερευνητικό, εκπαιδευτικό και εν γένει επιστημονικό ενδιαφέρον, και  ειδικότερα την καθιέρωση της συνδιοργάνωσης της επιστημονικής εκδήλωσης «Εξ Αφορμής» σε μόνιμη βάση.

 

Πρωτόκολλο

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου, συνήψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας, την 18/1/2017, για την υλοποίηση διαγνωστικής έρευνας με θέμα «Ανασφάλεια των κατοίκων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και οι στάσεις/αντιλήψεις τους για την αστυνόμευση κοινοτικού χαρακτήρα». Σκοπός της έρευνας είναι η διάγνωση των προβλημάτων που απορρέουν από την εγκληματικότητα της περιοχής και την συνακόλουθης ανασφάλειας των κατοίκων και η καταγραφή των κοινωνικών αντιλήψεων αναφορικά με το είδος της αστυνόμευση που θεωρείται ως καταλληλότερο για την πρόληψη και αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων. 

 

 

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και ο Σύλλογος Ελλήνων Εγκληματολόγων του Παντείου Πανεπιστημίου, συνήψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας, την 13/12/2016, με σκοπό την προώθηση της εγκληματολογικής σκέψης συνεργασίας στο πλαίσιο χάραξης και αξιολόγησης της εφαρμογής επιστημονικής αντεγκληματικής και εγκληματοπροληπτικής πολιτικής σε επίπεδο πόλης. Ταυτόχρονα προωθείται η ισχυροποίηση του ερευνητικού έργου στο εν λόγω επίπεδο, αλλά και η διαρκής επιμόρφωση και διάδοση της επιστημονικής γνώσης.

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και το Εργαστήριο Μεθοδολογίας και Έρευνας στην Εγκληματολογία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, συνήψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας, την 6/7/2016, με σκοπό την διοργάνωση Σεμιναρίων Μεθοδολογίας Εγκληματολογικών Ερευνών και Μελετών. Η διεξαγωγή των σεμιναρίων πραγματοποιείται κάθε ακαδημαϊκού έτος, αποβλέποντας στη βελτίωση των μεθοδολογικών προσεγγίσεων κατά την εμπειρική διερεύνηση του αστεακού εγκληματικού φαινομένου καθώς και κατά την εκπόνηση πανεπιστημιακών μελετών μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου. 

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

 

Το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου  και το Εργαστήριο Κοινωνικής Πληροφορικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, συνήψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας, την 22/4/2016, σε ερευνητικό, εκπαιδευτικό και επιστημονικό πεδίο, με στόχο την προώθηση εκπαιδευτικών και επιστημονικών ανταλλαγών και την ενίσχυση του ερευνητικού έργου στη μελέτη των αστεακών εγκληματικών φαινομένων. Η εν λόγω συνεργασία αποσκοπεί  περαιτέρω στην αξιοποίηση του επιστημονικού έργου στο πλαίσιο χάραξης και αξιολόγησης επιστημονικής αντεγκληματικής και εγκληματοπροληπτικής  πολιτικής στον τομέα της αστεακής εγκληματικότητας.

ΕΑστΕ

Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Γραφείο Ε7 νεόκτιστου κτιρίου
Τηλ. 210 920 1795

Email: easte@panteion.gr 


Search