Μέλη ΕΑστΕ

Το προσωπικό του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας  απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του Τομέα Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου που το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει στα ερευνητικά πεδία του Εργαστηρίου, καθώς και από ερευνητέςδιδάκτορεςυποψήφιους διδάκτορες ή άλλους επιστήμονες που συνεργάζονται με αυτό. Τα μέλη του εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας διακρίνονται σε Μέλη ΔΕΠ Τομέα Εγκληματολογίας Τμήματος Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου και Επίτιμα Μέλη 

 
ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΜΕΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου, CV
Διευθύντρια Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας

Καθηγητής Γρηγόρης Λάζος, CV
Αναπ. Διευθυντής Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας

Καθηγήτρια  Ανθοζωή Χάιδου CV

Καθηγητής Γεώργιος Νικολόπουλος CV

Καθηγήτρια  Έφη Λαμπροπούλου CV

Καθηγητής Αγάπιος Παπανεοφύτου CV

Επίκ.Καθηγήτρια Βασιλική Βλάχου CV

Επικ. Καθηγητής Γεώργιος Τζωρτζής 

Επικ. Καθηγητής Δημήτρης Ζιούβας CV


ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Ομ. Καθηγητής Ιάκωβος Φαρσεδάκης, Πάντειο Πανεπιστήμιο CV

Ομ. Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης, ΕΚΠΑ CV

Ομ. Καθηγητής Γιάννης Πανούσης, ΕΚΠΑ CV

Ομ. Καθηγητής Αντώνης Μαγγανάς, Πάντειο Πανεπιστήμιο CV

Ομ. Καθηγητής Χρήστος Τσουραμάνης, ΤΕΙ Δ. Ελλάδας CV


 

Για την εγγραφή μελών, παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω Αίτηση Μέλους και αποστείλτε την στο    easte @ panteion.gr

Αίτηση Μέλους

ΕΑστΕ

Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Γραφείο Ε7 νεόκτιστου κτιρίου & Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ8 κτιρίου ΔΕΣΚΟΙ
Τηλ. 210 920 1795

Email: easte@panteion.gr 


©2020 ΕΑστΕ - Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου. All Rights Reserved.

Search