Όροι Χρήσης

Υπεύθυνη της λειτουργίας της ιστοσελίδας, είναι η Διευθύντρια του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας (ΕΑστΕ) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και ο ορισθείς διαχειριστής της ιστοσελίδας κ. Φώτιος Ρούτσης.

 
Οι επίσημες θέσεις του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας (ΕΑστΕ) είναι αυτές που εκφράζονται από τα θεσμοθετημένα όργανά του και τις αποφάσεις τους (Συνέλευση Τμήματος, Συντονιστική Επιτροπή).


Οι αναρτήσεις της ιστοσελίδας αφορούν θέματα του ΕΑστΕ και δεν εκφράζουν προσωπικές απόψεις αλλά αναφέρονται σε ανακοινώσεις, επιστημονικές δημοσιεύσεις, προκηρύξεις, και δραστηριότητες.

 
Δεν επιτρέπεται οιαδήποτε (άμεση ή και έμμεση) μορφή διαφήμισης εμπορικών προϊόντων και δραστηριοτήτων. Ανακοινώσεις επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και άλλων μορφών επιστημονικής επικοινωνίας τελεί αυτονόητα υπό την έγκριση του υπευθύνου ιστοσελίδας του ΕΑστΕ .


Τον συντονισμό όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων έχει ο υπεύθυνος της ιστοσελίδας του ΕΑστΕ.


Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι διαθέσιμο σε τρίτους κάτω από τους όρους της

 

Παρακαλώ δείτε την Πολιτική Απορρήτου - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

ΕΑστΕ

Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Γραφείο Ε7 νεόκτιστου κτιρίου
Τηλ. 210 920 1795

Email: easte@panteion.gr 


Search