Σεμινάριο "Σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας. Πρόληψη και αντιμετώπισή τους"

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Στις σύγχρονες κοινωνίες παραδοσιακές έκνομες συμπεριφορές όπως, τα βίαια εγκλήματα κατά προσώπου, η νεανική παραβατικότητα, αλλά και περισσότερο σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας όπως, το οργανωμένο έγκλημα, προκαλούν αυξημένο φόβο και αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες, ενώ αποτελούν πρόκληση για τους υπεύθυνους χάραξης αντεγκληματικής πολιτικής, αλλά και τους επαγγελματίες στο πεδίο οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες αυτών των φαινομένων σε επίπεδο πρόληψης αλλά και διαχείρισης των θυμάτων και των απωλειών που προκαλούνται.

Στους εκπαιδευτικούς στόχους του προγράμματος συγκαταλέγονται η παροχή επικαιροποιημένης επιστημονικής γνώσης στο πεδίο των κοινωνικών και εγκληματολογικών επιστημών, με πρακτικές δυνατότητες στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση παρεμβάσεων που στόχο έχουν τη μείωση του φόβου και της ανασφάλειας απέναντι στο έγκλημα, την πρόληψη και την αντιμετώπιση ειδικών κατηγοριών εγκλήματος και την δυνατότητα σχεδιασμού προγραμμάτων ανακούφισης των θυμάτων.

Έμφαση δίδεται, ειδικότερα, σε θέματα που συνδέονται με τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • Παραβατικότητα ανηλίκων
  • Το οργανωμένο έγκλημα
  • Εγκλήματα βίας
  • Παραβατικότητα ανηλίκων
  • Ο φόβος του εγκλήματος
  • Σύγχρονες τάσεις αντεγκληματικής πολιτικής

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων , ώστε οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων προς αυτή την κατεύθυνση μέσα από φορείς που ασχολούνται ή στοχεύουν στην αντιμετώπιση του εγκληματικού φαινομένου και τη διαχείριση ομάδων που πλήττονται από τις συνέπειές του λ.χ. κρατικές, δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες (Υπουργεία: Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης/Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Παιδείας) και ειδικότερα Αστυνομία, Σωφρονιστικά Καταστήματα, Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων, Υπηρεσία Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, φορείς κοινωνικής επανένταξης των αποφυλακισμένων, κοινωνικές υπηρεσίες (Κράτους, Δήμων, ιδιωτικών φορέων), Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας, Κέντρα Πρόληψης και Αντιμετώπισης του Κοινωνικού Αποκλεισμού (αποφυλακιζομένων, απεξαρτημένων, μεταναστών, αστέγων, ανέργων, κ.λπ.), Υπηρεσίες Αρωγής Θυμάτων Εγκληματικότητας, καθώς και παρεμφερείς κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς, ερευνητικούς φορείς και κέντρα μελετών αντεγκληματικής πολιτικής.

Συμμετέχοντες: Πτυχιούχοι ανθρωπιστικών, κοινωνικών και νομικών επιστημών, που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε δημόσιες υπηρεσίες, δήμους και περιφέρειες, φορείς του ιδιωτικού τομέα και ΜΚΟ οι οποίες ασχολούνται με την πρόληψη και την 3 καταστολή της παραβατικής συμπεριφοράς και του εγκλήματος ανηλίκων και ενηλίκων και το σχεδιασμό δράσεων και προγραμμάτων αντεγκληματικής πολιτικής.

Μοριοδότηση - Κίνητρα για επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Επιμορφωτικού Προγράμματος εκδίδεται το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκτός από τον ιδιωτικό τομέα, δύναται να αποδώσει ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως κάθε φορά θα ισχύουν τα κριτήρια μοριοδότησης στην εκάστοτε μελλοντική Προκήρυξη Προσλήψεων. Λόγω της δημόσιας ιδιότητας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου, η απόκτηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης, δύναται να μοριοδοτηθεί ανάλογα με την εκάστοτε Προκήρυξη (Προσλήψεις Α.Σ.Ε.Π., Κρίσεις & Αξιολογήσεις Προϊσταμένων και Στελεχών Δημοσίου Τομέα κ.ά.). Επίσης, παρέχει μοριοδότηση στις Προκηρύξεις για την ένταξη στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων Μετα-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων (π.χ.: Ι.Ε.Κ., Σ.Δ.Ε., Κ.Δ.Β.Μ. κ.λπ.).

Επισκεφθείτε τη σελίδα του σεμιναρίου εδώ.

Διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση σε μορφή *.pdf

ΕΑστΕ

Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Γραφείο Ε7 νεόκτιστου κτιρίου
Τηλ. 210 920 1795

Email: easte@panteion.gr 


Search