Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Κυκλοφόρησε το νέο promo video του έργου BSFS. Δείτε το στο κανάλι You Tube

https://www.youtube.com/watch?v=9J5PVLIwcMc

Το νέο βίντεο αποτελεί μέρος μίας ολοκληρωμένης εκστρατείας του έργου BSFS για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών του Δήμου Πειραιά. Με την επιστημονική ευθύνη της Καθηγήτριας Χριστίνας Ζαραφωνίτου, Διευθύντριας του Εργαστηρίου Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, υλοποιούνται δράσεις με στόχο τη βελτίωση της αστεακής ασφάλειας και την πρόληψη της παραβατικότητας στην πόλη του Πειραιά.

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

To έργο IcARUS χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα για την Έρευνα & την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζοντας 2020».

Το έργο επιδιώκει να επηρεάσει την εφαρμογή και τη χρήση της γνωσιακής βάσης μέσω του σχεδιασμού πολιτικών αστεακής ασφάλειας. Προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για τη συγκέντρωση των καλύτερων αποδείξεων έρευνας και πρακτικών αστεακής ασφάλειας τα τελευταία 30 χρόνια, προκειμένου να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, που βασίζεται σε στοιχεία από πληθώρα ενδιαφερόμενων, για την αντιμετώπιση των βασικών προβλημάτων αστεακής ασφάλειας.

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

https://www.icarus-innovation.eu/

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Το έργο UrbanCrime χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Αριθμός Έργου: HFRI-FM17-3898).

Το έργο εξετάζει την εξέλιξη του φαινομένου της εγκληματικότητας και της ανασφάλειας που δημιουργείται σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Η πορεία του φαινομένου διερευνάται σε σχέση με τις συνθήκες οικονομικού αποκλεισμού σε επίπεδο δήμων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

https://urbancrime.gr/

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Το έργο BeSecure-FeelSecure είναι ένα από τα τρία έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το European Regional Development Fund στο πλαίσιο της 4ης προκήρυξης του Urban Innovative Actions με θέμα Urban Security.

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση και στην προώθηση της θετικής αντίληψης για την αστεακή ασφάλεια παρέχοντας στρατηγικές και εργαλεία για τη διασύνδεση των βασικών ενδιαφερομένων μερών και τη διευκόλυνση της συνεργασίας τους τόσο στον φυσικό χώρο όσο και στον κυβερνοχώρο.

Φορέας υποδοχής είναι ο Δήμος Πειραιά και συνεργαζόμενα ιδρύματα: η Singular Logic, το Εργαστήριο Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, το κέντρο ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιά, το European Forum for Urban Security (Efus), η SPACE Hellas και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Επιστημονικά Υπεύθυνη για το Πάντειο Πανεπιστήμιο: Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

https://www.bsfs-piraeus.eu/

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Επιστημονικά Υπεύθυνη:  Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου

Η έρευνα δρομολογήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας και της Διευθύντριάς του, Καθηγήτριας Χριστίνας Ζαραφωνίτου με το Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου και τον Δήμαρχο κ. Ανδρέα Ευθυμίου. Προς τούτο, υπεγράφη μεταξύ τους το από 18/1/2017 Πρωτόκολλο συνεργασίας. Η σύμβαση για την υλοποίηση της έρευνας αυτής υπεγράφη μεταξύ ΕΛΚΕ Παντείου και Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, διά του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας, την 13/7/18 και αφορά την εκπόνηση έρευνας με τίτλο: «Ανασφάλεια των κατοίκων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και οι στάσεις/αντιλήψεις τους για την αστυνόμευση κοινοτικού χαρακτήρα».

Σκοπός της έρευνας είναι αφενός η διάγνωση των προβλημάτων που απορρέουν από την εγκληματικότητα της περιοχής του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου και συνδέονται με την ανασφάλεια των κατοίκων και αφετέρου η καταγραφή των κοινωνικών αντιλήψεων σχετικά με το είδος της αστυνόμευσης που θεωρείται ως καταλληλότερο για την πρόληψη και αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων. Τα πορίσματα της εν λόγω έρευνας θα μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μελλοντική εξέταση και εφαρμογή στην πράξη συγκεκριμένων εφαρμογών πιλοτικού χαρακτήρα τόσο σε επίπεδο αστυνόμευσης όσο και πολιτικών που θα αναληφθούν από το ΤοΣΠΠΑ του συμβαλλόμενου Δήμου, κατόπιν αδείας της Επιστημονικά Υπεύθυνης.

Αποτελέσματα Έρευνας

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας αναλαμβάνει την εκπόνηση έρευνας με τίτλο «Ανασφάλεια των κατοίκων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και οι στάσεις/αντιλήψεις τους για την αστυνόμευση κοινοτικού χαρακτήρα» με Επιστημονικά Υπεύθυνη τη Διευθύντρια του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Καθηγήτρια κα Χριστίνα Ζαραφωνίτου. Σκοπός της έρευνας είναι αφενός η διάγνωση των προβλημάτων που απορρέουν από την εγκληματικότητα της περιοχής του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου και συνδέονται με την ανασφάλεια των κατοίκων και αφετέρου η καταγραφή των κοινωνικών αντιλήψεων σχετικά με το είδος της αστυνόμευσης που θεωρείται ως καταλληλότερο για την πρόληψη και αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων.

 

Τα πορίσματα της έρευνας θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωσή της.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ


 

ΕΑστΕ

Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Γραφείο Ε7 νεόκτιστου κτιρίου
Τηλ. 210 920 1795

Email: easte@panteion.gr 


Search