Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Το έργο BeSecure-FeelSecure είναι ένα από τα τρία έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το European Regional Development Fund στο πλαίσιο της 4ης προκήρυξης του Urban Innovative Actions με θέμα Urban Security.

Φορέας υποδοχής είναι ο Δήμος Πειραιά και συνεργαζόμενα ιδρύματα: η Singular Logic, το Εργαστήριο Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, το κέντρο ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιά, το European Forum for Urban Security (Efus), η SPACE Hellas και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Επιστημονικά Υπεύθυνη για το Πάντειο Πανεπιστήμιο: Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας.

 https://www.bsfs-project.eu/

Περιγραφή Έργου

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Επιστημονικά Υπεύθυνη:  Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου

Η έρευνα δρομολογήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας και της Διευθύντριάς του, Καθηγήτριας Χριστίνας Ζαραφωνίτου με το Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου και τον Δήμαρχο κ. Ανδρέα Ευθυμίου. Προς τούτο, υπεγράφη μεταξύ τους το από 18/1/2017 Πρωτόκολλο συνεργασίας. Η σύμβαση για την υλοποίηση της έρευνας αυτής υπεγράφη μεταξύ ΕΛΚΕ Παντείου και Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, διά του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας, την 13/7/18 και αφορά την εκπόνηση έρευνας με τίτλο: «Ανασφάλεια των κατοίκων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και οι στάσεις/αντιλήψεις τους για την αστυνόμευση κοινοτικού χαρακτήρα».

Σκοπός της έρευνας είναι αφενός η διάγνωση των προβλημάτων που απορρέουν από την εγκληματικότητα της περιοχής του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου και συνδέονται με την ανασφάλεια των κατοίκων και αφετέρου η καταγραφή των κοινωνικών αντιλήψεων σχετικά με το είδος της αστυνόμευσης που θεωρείται ως καταλληλότερο για την πρόληψη και αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων. Τα πορίσματα της εν λόγω έρευνας θα μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μελλοντική εξέταση και εφαρμογή στην πράξη συγκεκριμένων εφαρμογών πιλοτικού χαρακτήρα τόσο σε επίπεδο αστυνόμευσης όσο και πολιτικών που θα αναληφθούν από το ΤοΣΠΠΑ του συμβαλλόμενου Δήμου, κατόπιν αδείας της Επιστημονικά Υπεύθυνης.

Αποτελέσματα Έρευνας

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας αναλαμβάνει την εκπόνηση έρευνας με τίτλο «Ανασφάλεια των κατοίκων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και οι στάσεις/αντιλήψεις τους για την αστυνόμευση κοινοτικού χαρακτήρα» με Επιστημονικά Υπεύθυνη τη Διευθύντρια του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Καθηγήτρια κα Χριστίνα Ζαραφωνίτου. Σκοπός της έρευνας είναι αφενός η διάγνωση των προβλημάτων που απορρέουν από την εγκληματικότητα της περιοχής του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου και συνδέονται με την ανασφάλεια των κατοίκων και αφετέρου η καταγραφή των κοινωνικών αντιλήψεων σχετικά με το είδος της αστυνόμευσης που θεωρείται ως καταλληλότερο για την πρόληψη και αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων.

 

Τα πορίσματα της έρευνας θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωσή της.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ


 

ΕΑστΕ

Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Γραφείο Ε7 νεόκτιστου κτιρίου & Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ8 κτιρίου ΔΕΣΚΟΙ
Τηλ. 210 920 1795

Email: easte@panteion.gr 


©2020 ΕΑστΕ - Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου. All Rights Reserved.

Search