Διοίκηση
Το Εργαστήριο διευθύνεται από Διευθυντή, μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τομέα Εγκληματολογίας, στη βαθμίδα του Καθηγητή με επιστημονική εμπειρία στον τομέα δραστηριοποίησης του Εργαστηρίου.


Διευθύντρια

Καθ. Χριστίνα Ζαραφωνίτου CV

ο Διευθυντής του Εργαστηρίου σε περιπτώσεις αδυναμίας άσκησης των αρμοδιοτήτων του αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Διευθυντή, μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τομέα Εγκληματολογίας.


Αναπληρωτής Καθηγητής

Καθ. Γρηγόρης Λάζος CV


Υπεύθυνη Γραμματειακής υποστήριξης

Ντορίνα Ηλιοπούλου, Msc Criminoly, Criminal justice & Social Research CV

©2022 ΕΑστΕ - Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου. All Rights Reserved.

Search